Loading...Sve ima svoje doba i svaki posao pod suncem svoje vrijeme ...
vrijeme rata i vrijeme mira.